Sekita Jarosław, Rozliczanie dochodów z obrotu wierzytelnościami

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/12/9-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozliczanie dochodów z obrotu wierzytelnościami

Usługi finansowe w zakresie obrotu wierzytelnościami są dziedziną gospodarki budzącą spory i wątpliwości podatkowe. Chociaż działalność tego rodzaju stanowi od wielu lat przedmiot oferty wielu przedsiębiorców, nie wypracowano w praktyce podatkowej bezspornych, a nawet przeważających poglądów w zakresie podstawowych elementów kalkulacyjnych podatków. Przedmiotem artykułu jest opis niektórych problemów, z jakimi może zetknąć się przedsiębiorca nabywający wierzytelności w celu ich egzekucji lub odprzedaży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX