Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006-2015 - OpenLEX

Sidor Monika, Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006-2015

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/11/38-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006-2015

Celem artykułu jest określenie roli, jaką odgrywają lubelskie jednostki pomocnicze. Miasto Lublin jest podzielone na 27 dzielnic z wyznaczonymi 21 zadaniami, które można uporządkować w grupy: konsultacyjno-opiniodawcze, koordynujące współpracę z różnymi instytucjami, organizacyjne i informacyjne. Realizując te zadania, samorząd dzielnicy może pełnić pięć funkcji: herolda, reprezentanta, figuranta, minisamorządu czy animatora aktywności lokalnej. W celu określenia, jakie role odrywa lubelski samorząd pomocniczy, autorka poddaje analizie wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w kadencjach 2006–2011 oraz 2011–2015 wśród przewodniczących zarządów oraz przewodniczących rad lubelskich dzielnic.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX