Burek Wojciech, Rola bibliotek w upowszechnianiu materiałów i informacji przeznaczonych dla migrantów zarobkowych i przymusowych oraz diaspory, w Polsce - analiza prawna

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/2/38-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola bibliotek w upowszechnianiu materiałów i informacji przeznaczonych dla migrantów zarobkowych i przymusowych oraz diaspory, w Polsce - analiza prawna

1.Wprowadzenie

Artykuł ma na celu dokonanie analizy przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie bibliotek w Polsce oraz wskazanie rekomendacji i wniosków, które mogą być wykorzystane do polepszenia dystrybucji i upowszechniania materiałów i informacji przeznaczonych dla migrantów zarobkowych i przymusowych oraz diaspory w Polsce (dalej również jako: grupa docelowa). Do materiałów powyższych zaliczyć można przede wszystkim ulotki, broszury i inne publikacje informujące o legalizacji pobytu, możliwości podjęcia pracy, zrzeszania się, dostępie do edukacji i służby zdrowia etc. Opierając się na tak wskazanym temacie, w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań, tj.: 1) czy i w jakim zakresie cudzoziemcy mogą korzystać z polskich bibliotek, 2) czy biblioteki mają obowiązek gromadzić i udostępniać wyspecjalizowane zbiory, dedykowane grupie docelowej, 3) czy wydawcy materiałów informacyjnych przeznaczonych dla grupy docelowej są zobowiązani do przesyłania ich egzemplarzy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX