Cendrowicz Dominika, Mędrzycki Radosław, Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/7-8/101-114
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej

Celem artykułu jest analiza sytuacji prawnej rodziny jako podmiotu ochrony danych osobowych w pomocy społecznej. Autorzy stawiają pytanie, czy istnieje kategoria danych osobowych rodziny jako podmiotu świadczeń z pomocy społecznej, czy też mówić można wyłącznie o osobie fizycznej jako o podmiocie ochrony danych osobowych? Rozważania zawarte w artykule dotyczą rodzajów danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane przez samorządowe organy pomocy społecznej, gdy o świadczenie ubiega się rodzina oraz zakresu ich ochrony w świetle ostatnich zmian przepisów dotyczących danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX