Kiziński Miłosz, Retencja danych telekomunikacyjnych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/1/138-155
Autor:
Rodzaj: artykuł

Retencja danych telekomunikacyjnych

Streszczenie

Przedmiotem opracowania są ramy prawne systemu retencjonowania danych telekomunikacyjnych i ich udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi. Artykuł przedstawia zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku zatrzymywania danych, zasady udostępniania danych, kontrowersje związane z retencją danych oraz znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 23/11.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX