Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/54-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej (zagadnienia wybrane)

Wspólnoty mieszkaniowe są aktywnymi uczestnikami obrotu prawnego. Prawidłowość ich reprezentacji jest istotną kwestią, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców. W zależności od przyjętego modelu zarządzania, wspólnotę reprezentuje zarząd albo zarządca umowny albo zarządca sądowy. Należy przyjąć, że nowelizacja art. 39 k.c. znajduje zastosowanie także do wspólnot mieszkaniowych, w przypadku gdy zarząd wspólnoty zawrze umowę bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu. Jeśli we wspólnocie ustanowiony został zarządca, wówczas art. 39 k.c. może znaleźć zastosowanie w drodze analogii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację