Rejestracja do VAT – skutki podatkowe braku rejestracji i wykreślenia z rejestru - OpenLEX

Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Rejestracja do VAT – skutki podatkowe braku rejestracji i wykreślenia z rejestru

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/7/11-13
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rejestracja do VAT – skutki podatkowe braku rejestracji i wykreślenia z rejestru

Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług jest jednym z podstawowych obowiązków podatników VAT. Uregulowany przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – obowiązek rejestracji pociąga za sobą określone skutki w zakresie opodatkowania tym podatkiem, w tym przede wszystkim domniemanie, że jest się podatnikiem, a w konsekwencji – że przysługuje prawo do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nie dziwi więc fakt, że liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczą właśnie tego zagadnienia, a w szczególności sytuacji zachowywania się jak podatnik przed dokonaniem rejestracji oraz skutków zawierania transakcji z podmiotem już wykreślonym z rejestru podatników VAT.

W jednym z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wnioskodawca wskazał, że postanowił dokonać zakupu apartamentu, który od samego początku miał być przeznaczony do wykonywania czynności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX