Dziergawka Anna, Reguły intertemporalne związane z orzekaniem kary łącznej w warunkach art. 81 Tarczy 4.0.

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/11-12/121-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reguły intertemporalne związane z orzekaniem kary łącznej w warunkach art. 81 Tarczy 4.0.

Słowa kluczowe: kara łączna, przepisy intertemporalne, ustawa względniejsza, zakaz eklektyzmu, łączne stosowanie dwóch ustaw

1.Uwagi wstępne

Tematyka instytucji kary łącznej, po zmianach dokonanych ustawą z 20.02.2015 r. , która miała na celu uproszczenie reguł wymiaru kary łącznej , jak również po zmianach dokonanych ustawą z 19.06.2020 r. , w dalszym ciągu stwarza problemy z właściwym stosowaniem przepisów prawnych, zarówno w aspekcie wykładni prawa, jak i subsumpcji rozpatrywanego w konkretnej sprawie stanu faktycznego do właściwych przepisów, także w ich temporalnym ujęciu . Zasadna wydaje się teza, że wprowadzenie nowelizacji dotyczącej kary łącznej w Tarczy 4.0 nie rozwiąże pojawiających się trudności, ale niestety może przyczynić się do jeszcze większych problemów w stosowaniu przepisów w konkretnych przypadkach, gdzie sądy będą musiały się decydować na wybór jednego z trzech różnych stanów prawnych: tego sprzed 1.07.2015 r., od 1.07.2015 r. do 23.06.2020 r. i tego od 24.06.2020 r. Wypada w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX