Hady-Głowiak Stanisław, Regulacje prawne w zakresie zatrudniania obywateli państw trzecich w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/2/53-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Regulacje prawne w zakresie zatrudniania obywateli państw trzecich w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego

1.Uwagi wstępne

W tym artykule przedstawiono regulacje prawne w zakresie zatrudniania obywateli państw trzecich w Polsce, procedury nadzorcze oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne w przedmiotowym zakresie z uwzględnieniem wykonywania pracy przez obywateli państw trzecich, pełniących funkcje w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. Głównym celem artykułu jest wskazanie konieczności ujednolicenia przepisów materialnych i proceduralnych w przedmiotowym zakresie, jak również wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad, z jednej strony nastawionych na zwalczanie i zapobieganie nielegalnej imigracji, a z drugiej - sprzyjających prawidłowemu traktowaniu obywateli państw trzecich legalnie przebywających i pracujących w Polsce . Przedstawiono także orzecznictwo dotyczące kontroli legalności działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, w szczególności w zakresie zatrudniania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX