Czarny-Drożdżejko Elżbieta, Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/12/105-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie

1.
Wstęp

Na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji powołano do życia publiczne spółki radiofonii i telewizji jako spółki akcyjne. Zgodnie z jej art. 64 ust. 1 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiązał spółkę Telewizja Polska - Spółka Akcyjna (dalej będę posługiwać się terminem: Telewizja Polska) z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz spółkę Polskie Radio - Spółka Akcyjna (dalej będę posługiwać się terminem: Polskie Radio) z siedzibą w Warszawie oraz spółki radiofonii publicznej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Ponadto na podstawie art. 65u.r.t. minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wniósł do spółek, o których mowa w art. 64 ust. 1, mienie pozostałe po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX