Opalski Adam, Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych - implementacja dyrektywy 2006/68/WE do prawa polskiego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2008/9/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych - implementacja dyrektywy 2006/68/WE do prawa polskiego

W październiku 2008 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca kodeks spółek handlowych. Ustawa implementuje do prawa polskiego dyrektywę 2006/68/WE, zmieniającą dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału. Niniejszy artykuł omawia założenia reformy kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych, przeprowadzonej w wyniku transpozycji przepisów dyrektywy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX