Wratny Jerzy, Rec.: Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/4/115-117
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011

ZBIGNIEW GÓRAL: O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy. Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska, s. 247

Monografia Z. Górala, która w ubiegłym roku ukazała się na rynku wydawnictw prawniczych, nie traktuje o zagadnieniach z gruntu nowych. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że problematyka zasad prawa pracy musiała być wielokrotnie poruszana w piśmiennictwie prawniczym, zwłaszcza od 1974 r. – w związku z ustaleniem katalogu podstawowych zasad prawa pracy w kodeksie pracy. Jak zauważa Z. Góral, „można wręcz stwierdzić, że dorobek nauki prawa pracy w tej dziedzinie wyróżnia się na tle innych dogmatyk prawa” (s. 14). Autorzy komentarzy, podręczników, monografii, artykułów i przyczynków odnosili się do zasad prawa pracy, gdyż uważane są one za fundament, na którym wspiera się korpus tej gałęzi prawa. Pełnią one wielorakie funkcje, przesądzając zwłaszcza o samodzielności prawa pracy w relacji do prawa cywilnego i będąc zarazem weryfikatorem posiłkowego stosowania przepisów kodeksu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX