Płażek Stefan, Rec.: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/3/75-77
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., w serii Praktyczne komentarze. Uwzględnia stan prawny z 1.07.2010 r. Jest to już trzeci komentarz do ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). Opublikowany został po upływie ponad półtora roku od uchwalenia ustawy, a zatem w czasie, gdy możliwe było już zebranie niektórych uwag jej odbiorców.

Tekst komentarza poprzedza wstęp dr Małgorzaty Czuryk, która rekomenduje publikację, wskazując na jej wieloaspektowy charakter – odnoszący się nie tylko do kwestii prawnych, ale i społecznych oraz aksjologicznych, co ma uzasadnienie w przedmiocie rozważań i poszerza krąg odbiorców. Jest to słuszne założenie, albowiem szczególnie w kwestiach dotyczących samorządu terytorialnego każdy zabiera głos z pozycji osoby w jakimś stopniu bezpośrednio nimi zainteresowanej, co w sposób naturalny powoduje obecność w tej wypowiedzi aspektów np. aksjologicznych i społecznych. Ponadto warto...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX