Rec.: W. Cebulak, E.W. Pływaczewski, Prostitution in the United States and Poland. A Cross-Cultural Criminological Study From a... - OpenLEX

Michalska-Warias Aneta, Rec.: W. Cebulak, E.W. Pływaczewski, Prostitution in the United States and Poland. A Cross-Cultural Criminological Study From a Religious Perspective, Białystok 2007

Artykuły
Opublikowano: PiP 2007/8/120-122
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: W. Cebulak, E.W. Pływaczewski, Prostitution in the United States and Poland. A Cross-Cultural Criminological Study From a Religious Perspective, Białystok 2007

WOJCIECH CEBULAK, EMIL W. PŁYWACZEWSKI: Prostitution in the United States and Poland. A Cross-Cultural Criminological Study From a Religious Perspective. Białystok 2007, Wydawnictwo Temida 2, s. 152

Książka jest poświęcona problematyce prostytucji w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Autorzy, znani ze swego dorobku naukowego tak w dziedzinie prawa karnego, jak i kryminologii, zajmują się tą problematyką przede wszystkim od strony kryminologicznej. Stąd podtytuł pracy: Międzykulturowe studium kryminologiczne z perspektywy religijnej. Recenzentami książki byli prof. J.S. Albanese (Virginia Commonwealth University) oraz prof. J. Sarnecki (Stockholm University).

Praca składa się z czterech rozdziałów, zamyka ją obszerne podsumowanie. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i poświęcone są kolejno: uzasadnieniu wyboru tematu, przedstawieniu różnych ujęć prostytucji w prawie karnym i literaturze kryminologicznej oraz prezentacji prawnych i religijnych ujęć prostytucji. Ostatni rozdział...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX