Rec.: S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013 - OpenLEX

Kolarzowski Jerzy J., Rec.: S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/12/85-88
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013

Stanisław Faliński,

Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność

Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin, s. 278

Monografia Stanisława Falińskiego dotyczy funkcjonowania samorządów gmin (dzielnic) w okresie charakteryzującym się znacznym stopniem decentralizacji. Książka stanowi bogato udokumentowaną kronikę aktywności samorządów stołecznych pod rządami określonego porządku prawnego zezwalającego na daleko idącą decentralizację stolicy Polski.

Praca S. Falińskiego została oparta na znaczącej bazie źródłowej. Tworzą ją liczne archiwalia i – co szczególnie warte podkreślenia – źródła pochodzące z archiwów zakładowych wszystkich gmin Warszawy: Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Pragi-Północ, Pragi-Południe, Rembertowa, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Ursynowa, Wawra, Wilanowa, Włoch, Woli oraz Żoliborza. Autor korzystał ponadto z archiwów osób prywatnych, w tym dwóch prezydentów m.st. Warszawy – Marcina Święcickiego i Stanisława...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX