Sozański Jarosław, Rec.: P.J. Allot, Eunomia: New order for a New World, Oxford 2001

Artykuły
Opublikowano: PiP 2006/9/115-117
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: P.J. Allot, Eunomia: New order for a New World, Oxford 2001

Autor prezentuje koncepcję teoretycznych podstaw współczesnego prawa międzynarodowego, tzw. Eunomia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX