Broniewicz Witold, Rec.: N. Picardi (red.), R. Martino (red.), Codice di procedura civile della Federazione Russa - 2003, Bari 2007

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/8/123-124
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: N. Picardi (red.), R. Martino (red.), Codice di procedura civile della Federazione Russa - 2003, Bari 2007

Codice di procedura civile della Federazione Russa - 2003, red. Nicola Picardi, Roberto Martino. Bari 2007, Cacucci Editore, s. 762

Książka, wydana pod egidą Uniwersytetu LUM Jean Monnet, poświęcona jest kodeksowi postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej, który wszedł w życie z dniem 1 II 2003. Publikacja zawiera przede wszystkim przedmowę R. Martino i trzy opracowania wprowadzające. Są to: "Proces cywilny w Rosji od Piotra Wielkiego do chwili obecnej" (autorzy: N. Picardi, R.I. Lantieri i U. Lopardi), "Reforma postępowania cywilnego w Rosji w aspekcie socjologiczno-kulturowym" (D.I. Maleszin) oraz "Nowy kodeks postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej" (W.K. Puczinski, E.K. Kudriawcewa). Następnie zamieszczono tekst kodeksu, uwzględniający poprawki i uzupełnienia z lat 2003 i 2004, w tłumaczeniach włoskim i angielskim oraz w języku rosyjskim. Podobnie postąpiono z tekstem konstytucji Federacji Rosyjskiej z 12 XII 1993.

Kodeks składa się z 446 artykułów usystematyzowanych w 7...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX