Krawiec Grzegorz, Rec.: M. Stych, Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty, Kraków 2021

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/11/113-118
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: M. Stych, Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty, Kraków 2021

Z wielkim zainteresowaniem sięgnąłem do pracy Marka Stycha pt. „Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty”, Kraków (Wydawnictwo Petrus) 2021.

Jest to zapewne ciekawe opracowanie dotyczące prawnych i administracyjnych uwarunkowań zawodu farmaceuty. Jednak uważna lektura monografii skłania do przedstawienia kilku refleksji.

Niewątpliwie praca jest pierwszym opracowaniem dotyczącym zawodu farmaceuty z perspektywy prawa, w tym prawa administracyjnego. Wybór tematu uznać należy więc za prawidłowy. Autor nie ograniczył się tylko do analizy przepisów prawa; niezwykle cenne i ciekawe są rozważania na temat genezy aptekarstwa na ziemiach polskich, w tym dokonano analizy obowiązujących kiedyś przepisów prawa. Pomocniczo zastosowano więc w pracy metodę badań historyczno-porównawczych. I nie chodzi o wskazanie relacji skutkowo-przyczynowej między rozwiązaniami dawnymi a obecnymi. W literaturze podkreśla się bowiem, że błędem przedstawicieli dogmatyki praw jest, „gdy na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX