Kuciński Jerzy, Rec.: M. Rachwał, Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne - praktyka - perspektywy rozwoju, Poznań 2016

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/11/127-129
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: M. Rachwał, Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne - praktyka - perspektywy rozwoju, Poznań 2016

Autor recenzowanej książki nie po raz pierwszy zajął się naukowo problematyką obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Wcześniej rozważał jednak tę instytucję głównie, chociaż nie wyłącznie, w kontekście społeczeństwa obywatelskiego . Teraz poddał ją analizie w innym układzie doktrynalnym.

Recenzowana praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, obszernej bibliografii oraz dwu bogatych treściowo załączników. We wstępie Autor sformułował główny problem badawczy pracy miejsce i rola obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w systemie politycznym RP (s. 7). Stosownie do tak sformułowanego problemu badawczego uznał za celowe podjęcie w pracy próby odpowiedzi na istotne pytania (s. 7). Czy przyjęty w Polsce kształt normatywny obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej uzasadnia zaliczenie tej instytucji do form demokracji bezpośredniej? Jakie były formułowane postulaty dotyczące nowelizacji podstaw prawnych obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej? Jaki był udział obywatelskich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX