Rec.: M. Bogusz (red.), Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2019 - OpenLEX

Wegner Joanna, Rec.: M. Bogusz (red.), Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2019

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/2/245-250
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: M. Bogusz (red.), Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2019

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019:1.1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochentyn, M. Miłosz, Decyzje organu odwoławczego. Opłaty i koszty postępowania odwoławczego. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym w postępowaniu zażaleniowym, ss. 175.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX