Kosikowski Cezary, Rec.: K. Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji, Toruń 2007

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/10/125-128
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: K. Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji, Toruń 2007

KRZYSZTOF LASIŃSKI-SULECKI: Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji. Toruń 2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 355

Dotychczas polska literatura podatkowa miała zaledwie dwa opracowania monograficzne poświęcone akcyzom . Opracowania poświęcone akcyzom w prawie Unii Europejskiej są również nieliczne . Gdyby nawet jednak prac tych było więcej, to i tak monografia K. Lasińskiego-Suleckiego miałaby pełną rację bytu. Autor postawił bowiem sobie inny cel niż autorzy wymienionych opracowań.

Jak każdy badacz prawa, Autor pragnął uzyskać odpowiedź na pewne pytanie generalne. Sformułował je następująco: "Czy wspólnotowe prawo europejskie zobowiązuje państwa członkowskie do takiego ukształtowania krajowych porządków prawnych, aby przewidziane w nich akcyzy odpowiadały formułowanym w teorii poglądom i ideom dotyczącym szczególnych podatków konsumpcyjnych?". W postawionym pytaniu tkwi założenie, że prawodawca wspólnotowy jest racjonalny,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX