Rec.: J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy... - OpenLEX

Rymarz Ferdynand, Rec.: J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej? Warszawa 2013

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/3/120-122
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej? Warszawa 2013

JAROSŁAW ZBIERANEK: Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej? Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin, s. 260

Nie ma zbyt wiele publikacji w literaturze z zakresu prawa wyborczego dotyczących alternatywnych procedur głosowania. Po dorobku międzynarodowej konferencji naukowej w Rzeszowie, zamieszczonym w publikacji Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu (Rzeszów 2007), recenzowana książka jest pierwszą, która idzie o krok dalej i podejmuje próbę określenia funkcji oraz celów wprowadzenia alternatywnych procedur głosowania do polskiego prawa wyborczego.

Wydaje się zbędne przedstawianie w recenzji zawartości poszczególnych rozdziałów książki, zwłaszcza, że sam Autor czyni to we „Wstępie”. Zasadniczą wartością monografii J. Zbieranka, znanego z innych publikacji z dziedziny prawa wyborczego, jest wnikliwe stawianie pytań, ukazywanie problemów i celów wiążących się z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX