Stus Marek, Rec.: J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/12/116-118
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007

JAN BURY, JERZY KASPRZAK: Prawo karne islamu. Warszawa 2007, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 280

Nauka polska nie poświęciła dotąd problemom prawa muzułmańskiego zbyt wiele uwagi. Wymienić wprawdzie można nieliczne studia dotykające zagadnień wybranych, brak jednak w naszych tradycjach naukowych próby całościowej prezentacji dorobku tej kultury prawnej. Pierwszym krokiem w kierunku wypełnienia tej luki jest recenzowana praca, poświęcona prawu karnemu islamu. Autorzy postawili przed sobą cel tyleż ważny, co ambitny: "zapoznanie środowiska prawniczego, w tym studentów prawa i administracji, z założeniami prawa karnego islamu i jego funkcjonowaniem" (s. 8). Przyjęta koncepcja nadaje zatem książce charakter zarówno opracowania syntetycznego, jak i klasycznego podręcznika akademickiego.

Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej - o charakterze wstępnym - zaprezentowano zarys dziejów islamu oraz ogólną koncepcję prawa muzułmańskiego. Na drugą składa się analiza zasad...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX