Tymecki Bogusław, Rec.: E. Drozd (red.), A. Oleszko (red.), M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2007

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/11/121-124
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: E. Drozd (red.), A. Oleszko (red.), M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2007

Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, pod red. Edwarda Drozda, Aleksandra Oleszki i Maksymiliana Pazdana. Kluczbork 2007, Klucz-DruK, s. 577

Prace zawarte w recenzowanym tomie ofiarowane są Romualdowi Sztykowi, pierwszemu (od maja 1991 r. do końca kwietnia 2007 r.) redaktorowi naczelnemu pisma "Rejent". Jak piszą redaktorzy opracowania, pozycja "Rejenta", cenionego periodyku z dziedziny prawa cywilnego, jest w ogromnej mierze zasługą jego pierwszego redaktora, który skupił wokół pisma grono uznanych, wybitnych reprezentantów polskiej cywilistyki w najszerszym rozumieniu tego pojęcia, i to zarówno teoretyków z wielu ośrodków akademickich, jak i prawników-praktyków.

Rozprawy otwiera niezwykle osobisty w tonie List do Przyjaciela autorstwa W. Żmudzińskiego - honorowego członka Rady Stałej Międzynarodowej Unii Notariatu.

Tom, poza częścią wstępną, składa się z opracowań z zakresu prawa prywatnego, prawa o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX