Biela Teresa, Rec.: D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/11/125-128
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011

DANIEL ERYK LACH: Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska, s. 397

Recenzowana monografia podejmuje istotne zagadnienie, jakim jest zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w świetle prawnych ram funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa publikacja zawierająca wnikliwą analizę problematyki dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jest to ponadto jedna z pierwszych prac książkowych odnoszących się do samej zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Z zasadą tą powinien być konfrontowany – z punktu widzenia zgodności z Konstytucją – polski system opieki zdrowotnej.

Poprzednie publikacje przedstawiały głównie zagadnienia dogmatyczne związane z organizatorem systemu opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami, nie zaś w kontekście...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX