Artykuły
Opublikowano: PP 2014/10/10-11
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Nita, Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, Warszawa 2014

1.

Problematyka horyzontalnych metod determinacji powinności podatkowej nie jest całkowicie nowa . Identyfikacja i analiza dogmatycznoprawna sytuacji, w których – odmiennie od standardowego wzorca stosunku podatkowoprawnego, jakim jest stosunek oparty na podległości kompetencji – stosunek prawny kształtowany jest metodą konsensualną, była przedmiotem dosyć licznych opracowań o charakterze szczegółowym, a nawet – bardzo fragmentarycznie – monograficznym . Wszystkie one – z pokaźną liczbą komentarzy do Ordynacji podatkowej włącznie – zajmowały się raczej skutkami działania instytucji opartych na tym nietypowym wzorcu relacji między podatnikiem a administracją podatkową, aniżeli ideową podbudową ich konstrukcji, jakim jest szeroko pojęte porozumienie podatnika oraz administracji podatkowej. Stąd też ujęcie problematyki od tej właśnie, ideowej strony rozwiązań prawnych jest istotną nowością w polskiej literaturze z zakresu prawa podatkowego.

2.

Książka, mimo dosyć hermetycznego podtytułu, ma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?