Lipiński Aleksander, Rec.: A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/9/117-119
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013

ADAM HABUDA: Obszary Natura 2000 w prawie polskim. Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin, s. 270

Recenzowana monografia stanowi pierwszą próbę kompleksowej analizy regulacji prawnej poświęconej najnowszej formie ochrony przyrody w Polsce, jaką są obszary Natura 2000. Odnosząca się do niej regulacja prawna stanowi konsekwencję związania się Rzeczypospolitej Polskiej wymogami prawa Unii Europejskiej. Co prawda obszary Natura 2000 są już przedmiotem wypowiedzi w literaturze, ale mają one charakter cząstkowy, w większości czysto sprawozdawczy.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Autor kolejno omawia problematykę wyznaczania (tworzenia) obszarów Natura 2000, zarządzania nimi, tzw. ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary, a wreszcie odpowiedzialność za naruszenie wymagań wyznaczających ich reżim prawny. Warto zwrócić uwagę, że analizowane zagadnienia mają walor nie tylko teoretyczny, ale wywołały już spory dotyczące realizacji wielu inwestycji, w tym o dużym znaczeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX