Kroczek Piotr, Rec.: A. Flisek, W. Żelazowska (red.), Kodeks prawa kanonicznego, Warszawa 2014

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/12/112-113
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Flisek, W. Żelazowska (red.), Kodeks prawa kanonicznego, Warszawa 2014

Kodeks prawa kanoniczego jest podstawowym aktem normatywnym Kościoła rzymskokatolickiego. Wydanie kodeksu nie może dziwić z uwagi na rosnącą popularność prawa kanonicznego wśród prawników świeckich i chęć zdobycia wiedzy w tej dziedzinie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że kluczowa dla publikowanego aktu normatywnego jest jego aktualność. Kompromitujące jest zatem wydanie przez wydawnictwo prawnicze ustawy w historycznej wersji, bez wyraźnego zaznaczenia, że celem publikacji było oddanie dawnego prawnego stanu.

Jasno trzeba stwierdzić, że omawiany kodeks jest nieaktualny. Błędna jest informacja podana na odwrocie strony tytułowej: „Stan prawny: sierpień 2014 r.” Kodeks od promulgacji w 1983 r. zmieniano dwukrotnie. Nowelizowano przepisy w kan. 750, kan. 1008, kan. 1009, kan. 1086, kan. 1117, kan. 1124, kan. 1371. Brakuje w recenzowanym wydaniu kodeksu kan. 750 § 2 wprowadzonego przez papieża Jana Pawła II w Liście apostolskim motu proprio Ad tuendam fidem w 1998 r. Omawiane wydanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX