Czerwiński Marcin, Realizacja robót budowlanych w ramach konsorcjum przez zagranicznego wykonawcę a zakład podatkowy

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/4/16-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja robót budowlanych w ramach konsorcjum przez zagranicznego wykonawcę a zakład podatkowy

Przy realizacji znaczniejszych projektów budowlanych częstą praktyką jest zawiązywanie grup wykonawców, najczęściej w formie konsorcjów, w celu wspólnego wzięcia udziału w procedurze przedkontraktowej i wspólnej realizacji robót budowlanych. Często to podmiotowi lokalnemu w konsorcjum międzynarodowym powierza się reprezentację tego konsorcjum. Posiada on bowiem najbardziej rozległe informacje o miejscowych warunkach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę rozwiązania podstawowych problemów dotyczących opodatkowania transgranicznych konsorcjów budowlanych działających na polskim rynku zamówień publicznych. Działalność w ramach konsorcjów może wiązać się z podatkowymi obowiązkami rejestracyjnymi oraz ukonstytuowaniem w Polsce zakładu typu budowlanego lub agencyjnego, co prowadzi do konieczności zapłaty podatku dochodowego. Skomplikowana sytuacja prawnopodatkowa zagranicznych wykonawców w konsorcjach międzynarodowych może zaś skutkować wyhamowaniem rozwoju tej formy współpracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX