Dolnicki Bogdan, Raport o stanie gminy (powiatu, województwa)

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/1/20-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Raport o stanie gminy (powiatu, województwa)

Nowelizacją dokonaną na podstawie art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) do ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa dodano przepisy, które wprowadziły nową instytucję kontroli działalności organu wykonawczego przez organ stanowiący w postaci udzielenia lub nieudzielenia temu organowi wotum zaufania na podstawie oceny przedstawionego przez ten organ raportu o stanie gminy, powiatu bądź województwa. Nieudzielenie wotum zaufania wywołuje określone skutki prawne.

Z uzasadnienia projektu powyższej nowelizacji można wyczytać, że zmiany samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa) zostały zaproponowane (wprowadzone) w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX