Guziejewska Anna Maria, Publicznoprawne definicje rodziny - zarys problematyki

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/1/6-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Publicznoprawne definicje rodziny - zarys problematyki

1.Wprowadzenie

Rodzina jest wartością, którą trudno przecenić. Jej znaczenie jest podkreślane na wielu płaszczyznach życia społecznego. O randze rodziny świadczy jej pozycja w hierarchii wartości, jakimi Polacy kierują się w codziennym życiu. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2008 r. wynika, że szczęście rodzinne zajmuje pierwsze miejsce wśród tych wartości - przed zdrowiem, uczciwym życiem, pracą zawodową, szacunkiem innych ludzi, gronem przyjaciół czy wiarą religijną . Do znaczenia rodziny i potrzeby jej ochrony odwołują się w swych programach niemal wszystkie partie polityczne. Rodzina cieszy się zainteresowaniem wielu religii. „Rodzina jest fundamentem, nadrzędną wartością, najlepszym miejscem wzrastania i kształtowania człowieka” - to konkluzja wypływająca z debaty „Małżeństwo i rodzina w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie” zorganizowanej w pierwszym dniu VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który miał miejsce 12-14 marca 2010 r. Wiele miejsca poświęcają rodzinie różne nauki. Bada się rozmaite...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX