Gołaszewski Marcin, Pieszko Anna, Psychologiczne i psychofizjologiczne metody oceny wiarygodności - wykorzystanie procesowe oraz prawidłowa ocena takich środków dowodowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/1/162-183
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Psychologiczne i psychofizjologiczne metody oceny wiarygodności - wykorzystanie procesowe oraz prawidłowa ocena takich środków dowodowych

Streszczenie

Ocena wiarygodności zeznań i wyjaśnień odbywa się w praktyce na każdym etapie postępowania karnego – dokonują jej śledczy, prokuratorzy, a na etapie postępowania sądowego – jest to wyłączna domena sądu. Proces decyzyjny w tym zakresie jest obarczony wieloma trudnościami. Oprócz uwzględnienia: zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, szczególnie pomocne jest wykorzystanie wskazań nauki, którą posługują się biegli psychologowie i biegli z zakresu badań poligraficznych. Autorzy przedstawiają metody psychologicznej i psychofizjologicznej oceny wiarygodności – tłumaczą różnice między metodami oraz jakie istnieją ich możliwości i ograniczenia. Podpowiadają, jak prawidłowo zadać pytania biegłym oraz jak interpretować ich opinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX