Kruk Michał, Przystąpienie WE do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/8/29-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przystąpienie WE do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Wraz z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych doszło do zmiany w systemie prawa własności przemysłowej. Od 1.01.2008 r. istnieje możliwość wyznaczenia Wspólnoty w ramach zgłoszenia międzynarodowego. Akcesja ma istotne znaczenie nie tylko dla ochrony wzorów przemysłowych w wymiarze wspólnotowym i międzynarodowym, ale również wpływa na działanie urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sądów ds. wspólnotowych wzorów przemysłowych. O tym fakcie pisały już specjalistyczne magazyny międzynarodowe, nadszedł więc czas, aby w Polsce ten temat omówić i dokonać analizy tej zmiany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX