Gonet Wojciech, Przymusowe przejęcie banku

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/3/27-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przymusowe przejęcie banku

Prawo bankowe w rozdziale 12 w części B przewiduje możliwość podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o przejęciu banku przez inny bank za zgodą tego drugiego. Celem przejęcia jest niedopuszczenie do upadłości banku. Przejęcie banku podlega regulacji wielu ustaw, co czyni cały proces skomplikowanym. Rola KNF w tym procesie jest niezmiernie istotna.

1.Przesłanki podjęcia decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o przejęciu banku

Podjęcie działań przez KNF w zakresie wydania decyzji o przejęciu banku przez inny bank powinno wynikać ze złej sytuacji ekonomicznej banku przejmowanego. Przepis art. 147 p.b. wskazuje, że podjęcie decyzji może nastąpić w sytuacji:

1)

gdy po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku realizującego program naprawczy, zwołanego w trybie określonym w art. 143 ust. 1 pkt 3 p.b., strata przekracza połowę funduszy własnych,

2)

jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX