Przykład samooskarżenia jako wyłącznego dowodu winy - OpenLEX

Skrzypczyńska Karolina, Przykład samooskarżenia jako wyłącznego dowodu winy

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/1/144-151
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przykład samooskarżenia jako wyłącznego dowodu winy

Streszczenie

W polskiej procedurze karnej przyznanie się do winy nie jest koroną dowodów, zdarzają się jednak sprawy, w których jest to dowód główny. Przykład omówionego w artykule postępowania karnego wskazuje, że samo przekonanie, że nikt nie przyznaje się do przestępstwa, którego nie popełnił może okazać się niewystarczające. Zdarza się bowiem, że niewinne osoby przyjmują na siebie odpowiedzialność karną z różnych przyczyn. Czasem fałszywe przyznanie się, samooskarżenie może być efektem nacisków organu prowadzącego czynność przesłuchania, zaś podejrzany przyznaje się do winy, mimo że czynu nie popełnił.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX