Przy Okrągłym Stole. O Polskę - demokratyczne państwo prawa - OpenLEX

Friszke Andrzej, Przy Okrągłym Stole. O Polskę - demokratyczne państwo prawa

Artykuły
Opublikowano: KRS 2017/4/29-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przy Okrągłym Stole. O Polskę - demokratyczne państwo prawa

Podporządkowanie sądownictwa dyspozycji partii komunistycznej było jedną z cech systemu zbudowanego w ZSRR. Po wojnie w Polsce realizowano tę zasadę stopniowo, ale konsekwentnie, dokonując wymiany sędziów, znosząc zasadę nieusuwalności sędziów i podporządkowując sądy kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości . W wyniku zmian 1956 r. nastąpiło ograniczenie rażących przejawów niepraworządności, niemniej sądownictwo nie uzyskało niezależności, a sędziowie niezawisłości. Służył temu między innymi system nomenklatury kadr, czyli rekomendowania na określone stanowiska konkretnych osób przez odpowiednie instancje PZPR. W nomenklaturze Biura Politycznego KC PZPR znajdowało się stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, w nomenklaturze Sekretariatu KC prezesi Sądu Najwyższego, w nomenklaturze odpowiedniego sekretarza KC – w porozumieniu z Komitetem Wojewódzkim PZPR – stanowiska prezesów sądów wojewódzkich . Zasady te nie uległy zmianie do 1989 r. Awansowanie na niższych szczeblach hierarchii wymiaru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX