Stefanicki Robert, Przeszkody rejestracji znaku towarowego (w świetle orzecznictwa ETS)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/9/69-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przeszkody rejestracji znaku towarowego (w świetle orzecznictwa ETS)

Prawo znaków towarowych jest istotnym elementem systemu niezniekształconej konkurencji. W takim systemie przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki jakości swych towarów lub usług, a jednym z warunków tego jest ochrona oznaczeń odróżniających. Podstawową funkcją znaków towarowych jest zagwarantowanie konsumentowi tożsamości pochodzenia oznaczonego produktu (towaru lub usługi) i odróżnienia ich od podobnych produktów o innym pochodzeniu. Przyznane uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania jakiegokolwiek używania oznaczenia, które mogłoby osłabić tak rozumianą gwarancję pochodzenia, jest objęte szczególnym składnikiem praw do znaku.

Europejskie prawo ochrony znaków towarowych regulowane jest przede wszystkim bezpośrednio stosowanym w państwach członkowskich rozporządzeniem Rady (WE) nr 40/94 z 20 XII 1993 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz przepisami pierwszej dyrektywyRady nr 89/104/EWG z 21 XII 1988 mającej na celu zbliżenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX