Warczyński Paweł, Przesunięcia między majątkami małżonków w czasie wspólności majątkowej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/1/86-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przesunięcia między majątkami małżonków w czasie wspólności majątkowej

Celem niniejszego opracowania jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących dokonywania przez małżonków, w czasie trwania wspólności majątkowej, przesunięć określonych przedmiotów majątkowych, wchodzących w skład majątku wspólnego, na rzecz majątku osobistego jednego z małżonków. Problem dokonywania przez małżonków przesunięć z majątku wspólnego do osobistego wywołuje w doktrynie i judykaturze bardzo poważne kontrowersje i wątpliwości. Wobec obszernej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 VI 2004 r. , dotyczącej zwłaszcza ustroju wspólności majątkowej, w pełni zasadne i celowe wydaje się rozważenie, czy na gruncie znowelizowanych przepisów k.r.o. małżonkowie są uprawnieni do dokonywania przesunięć przedmiotów majątkowych z majątku wspólnego do osobistego i odwrotnie.

Z uwagi na ramy niniejszego opracowania, przedstawione zostaną jedynie kwestie, które dotyczą dokonywania przez małżonków przesunięć z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z małżonków oraz z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX