Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego - OpenLEX

Pasternak Łukasz, Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/9/89-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego

1. Wprowadzenie. We współczesnej gospodarce rynkowej nabywanie dóbr i usług przy pomocy trybu przetargowego odgrywa znaczącą rolę, bowiem tryb ten w najwyższym stopniu zapewnia występowanie mechanizmu konkurencji. Jest on również przejawem zasady równego traktowania podmiotów przystępujących do „przetargu”. Jak pokazuje praktyka różnych systemów gospodarczych, zawieranie umów w trybie przetargowym należy do szczególnie kryminogennych . Instytucja przetargu publicznego pełni ważną rolę w zabezpieczaniu zasad uczciwej konkurencji oraz hamowaniu korupcji towarzyszącej od wielu lat tzw. kontraktom publicznym . W związku z tym kryminalizacja przestępstw przeciwko przetargom publicznemu jest pożądana.

Jak trafnie wskazuje J. Skorupka, pojęcie „przestępstwa przeciwko przetargowi publicznemu” związane jest z pojęciem przestępstwa gospodarczego w ogólności . Obydwa pojęcia są terminami języka prawniczego, lecz nie prawnego. W nauce prawa karnego nie definiuje się pojęcia „przestępstwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX