Banasik Katarzyna, Przestępstwo niezawiadomienia o chorobie zawodowej (art. 221 k.k.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/7/75-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo niezawiadomienia o chorobie zawodowej (art. 221 k.k.)

Przestępstwo polegające na niezawiadomieniu o chorobie zawodowej określone jest w art. 221k.k. Przepis ten stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności”. Zacytowany przepis dotyczy dwóch zupełnie różnych i odrębnych zdarzeń: wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Przedmiotem analizy będzie wyłącznie przestępstwo dotyczące choroby zawodowej, polegające na niezawiadomieniu o tej chorobie. Wyjaśnione zostaną przedmiot ochrony, podmiot, strona przedmiotowa i strona podmiotowa tego przestępstwa. Szczegółowej analizie poddany zostanie zwłaszcza podmiot tego przestępstwa, gdyż to znamię nie zostało dostatecznie wyjaśnione w literaturze. Celem analizy będzie określenie kręgu potencjalnych sprawców tytułowego przestępstwa. W dotychczasowej literaturze brakuje także gruntownego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX