Kukuła Zygmunt, Przestępstwa zagrażające wymiarowi sprawiedliwości w słowackim kodeksie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/4/114-128
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwa zagrażające wymiarowi sprawiedliwości w słowackim kodeksie karnym

1.Wstęp

Każde z państw rezerwuje sobie prawo zapewnienia warunków dla prawidłowego działania struktur odpowiedzialnych za należyte funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Oprócz gwarancji konstytucyjnych zapewniających odpowiednie usytuowanie organów za to odpowiedzialnych, stosowne regulacje wprowadza się w ustawodawstwie karnym. Mają one chronić przed wywarciem niedozwolonego wpływu na przebieg rozstrzygnięć każdego organu w każdej sprawie, nie tylko sądów, ale i administracji. Systemem ochrony prawno karnej objęto dodatkowo wykonywanie prawomocnych wyroków, oraz rozstrzygnięć organów władzy publicznej na równych zasadach. Przygotowana publikacja przedstawia odpowiednie rozwiązania w tym obszarze w kodeksie karnym Słowacji, w kraju będącym naszym bezpośrednim sąsiadem. Zwrócono uwagę na podział wewnętrzny przepisów przeznaczonych do ochrony szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości, do którego włączono też rozstrzygnięcia organów administracyjnych. Poddano bliższej charakterystyce...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX