Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/3/39-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedmiot postępowania scaleniowego

Scalenie gruntów jest postępowaniem, którego celem ma być tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi. Racjonalizacja zasad gospodarowania tymi gruntami ma prowadzić do poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych, dostosowania granic nieruchomości do systemu dróg, urządzeń melioracji wodnych i rzeźby terenu. Tak określone w art. 1 ustawy cele wskazują na dużą doniosłość regulacji, zwłaszcza na tych obszarach Polski, gdzie z różnych względów rozdrobnienie ziemi rolniczej dokonało się w znaczący sposób.

Zasadność wskazanych przez ustawę scaleniową celów scalenia nie może usuwać z pola widzenia zagrożeń, które niesie z sobą postępowanie scaleniowe. Zagrożenia ta mają realny charakter i dwojaką naturę. Pierwsze kryją się w mylnym przekonaniu, że gospodarstwo rolne o większej i racjonalniejszej strukturze obszarowej jest lepszym gospodarstwem niż to, które takiej struktury nie ma. Stanowisko takie dotknięte jest błędem logicznym, bo zakłada,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?