Czub Krzysztof, Przedmiot komercjalizacji pracowniczej własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych pod rządem nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/2/88-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedmiot komercjalizacji pracowniczej własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych pod rządem nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Wprowadzenie. Zagadnienie komercjalizacji własności intelektualnej w związku z szeroko rozumianą działalnością naukową jest od dawna przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny . Omawiana problematyka stała się też przedmiotem regulacji prawnej. Ustawa z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.) wprowadziła, a nowa ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n., ustawa 2.0) potwierdziła, z pewnymi zmianami, specyficzny tryb nabywania praw podmiotowych, w szczególności praw własności przemysłowej, oraz wynagradzania twórców w związku z komercjalizacją własności intelektualnej stanowiącej rezultat twórczości pracowniczej. Znalazło to odzwierciedlenie w ujęciu strony podmiotowej regulacji (ograniczenie zastosowania tylko do uczelni publicznych), jak również w autonomicznym określeniu jej przedmiotu.

Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania stanu prawnego obowiązującego pod rządem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX