Rawczyński Paweł, Przedmiot i zakres postępowania rejestrowego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/4/723-765
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedmiot i zakres postępowania rejestrowego

Słowa kluczowe: roszczenie procesowe, sprawa cywilna, sprawa rejestrowa, postępowanie rejestrowe

1.Uwagi wprowadzające

Problematyka przedmiotu postępowania rejestrowego nie doczekała się do tej pory w polskiej literaturze wyczerpującego opracowania. W monografiach na temat postępowania rejestrowego omawiana była wyłącznie kwestia pojęcia i zakresu postępowania rejestrowego oraz sprawy rejestrowej. Również w podręcznikach postępowania rejestrowego , komentarzach do Kodeksu postępowania cywilnego , komentarzach do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz artykułach dotyczących postępowania rejestrowego analizowano jedynie zagadnienie pojęcia i zakresu postępowania rejestrowego oraz sprawy rejestrowej. Publikacje te miały jednak charakter przyczynkarski. Z kolei problematykę przedmiotu postępowania nieprocesowego podejmowano w systemach prawa procesowego cywilnego i podręcznikach postępowania nieprocesowego .

Przedmiot postępowania nieprocesowego, w tym przedmiot postępowania rejestrowego, należy do szerszej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX