Projekty hybrydowe - szansa czy zagrożenie dla jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Kloc Ewelina, Projekty hybrydowe - szansa czy zagrożenie dla jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/3/105-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Projekty hybrydowe - szansa czy zagrożenie dla jednostek samorządu terytorialnego

W ostatnich latach coraz donioślejszy staje się postulat o większą efektywność działań administracji samorządowej. Niewątpliwie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP), tym bardziej w świetle uruchomienia nowej perspektywy finansowej dla Polski na lata 2014–2020, jest jednym z częściej poruszanych zagadnień w kontekście realizacji zadań publicznych w sposób bardziej sprawny i skuteczny. Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz bardziej promowane, stopniowo zyskuje na znaczeniu i staje się panaceum na problemy finansowe, z jakimi samorządy muszą się zmagać.

Artykuł 62 rozporządzenia ogólnego przewiduje, że Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) mogą być wykorzystywane w celu wsparcia operacji PPP. Takie operacje PPP muszą być jednak zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi pomocy państwa i zamówień publicznych. Przepis ten stanowi podstawę do realizacji projektów hybrydowych, choć w rozporządzeniu brak jest zapisów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX