Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa JST 2010 r. z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych - OpenLEX

Czołpińska Ewa, Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa JST 2010 r. z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/10/1-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa JST 2010 r. z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych

I.Wstęp

Prezydent RP podpisał nową ustawę o finansach publicznych (dalej: n.u.f.p.), zawierającą wiele radykalnych zmian w systemie finansów publicznych, zarówno w podsektorze rządowym, jak i samorządowym. Głównymi założeniami tego aktu prawnego są:

-

wzmocnienie oraz poprawa przejrzystości finansów publicznych, które zapewnić mają przede wszystkim ograniczenie form organizacyjnoprawnych sektora finansów publicznych,

-

wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, jako dokumentu ukierunkowującego politykę finansową państwa, oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST),

-

wprowadzenie rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego, przyjęcie stabilnych rozwiązań sprzyjających prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej w budżecie państwa oraz w budżetach JST, w tym uzupełnienie przepisów dotyczących zasad gospodarowania środkami publicznymi poprzez wprowadzenie możliwości udzielania ulg w spłacie określonych w ustawie niepodatkowych należności budżetowych o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX