Kulesza Joanna, Projekt Ramowej Konwencji Internetu

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/10/5-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Projekt Ramowej Konwencji Internetu

1.Problem międzynarodowego zarządzania siecią globalną.

Z dniem 30 IX 2009 wygasa Joint Project Agreement (JPA) - cywilnoprawna umowa zawarta w 2006 r. między Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych a Internetową Korporacją ds. Przyznanych Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN). Choć jest to dokument podporządkowany prawu stanu Kalifornia, a ICANN to prywatny podmiot kalifornijskiego prawa, wygaśnięcie JPA niesie ze sobą daleko idące skutki dla całej społeczności międzynarodowej.

Umowa ta przewiduje powtórzenie i przedłużenie warunków współpracy dwóch wspomnianych podmiotów, określonych pierwotnie w Memorandum of Understanding z 1998 r. Stanowi ona faktyczną podstawę nadzoru rządu Stanów Zjednoczonych nad kluczowymi zasobami sieci elektronicznej, który to nadzór staje się przedmiotem narastającej międzynarodowej krytyki. Deklarowanym w preambule celem dokumentu jest "wspólne wypracowywanie" przez strony umowy "mechanizmów, metod i procedur" niezbędnych dla funkcjonowania podstawowego dla działania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX