Profesjonaliści o podatkach - OpenLEX

Jamroży Marcin, Olszewska Patrycja, Profesjonaliści o podatkach

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/10/6-10
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Profesjonaliści o podatkach

III Debata Podatkowa: Podatek od sprzedaży detalicznej

W dniu 1.09.2016 r. weszła w życie ustawa z 6.07.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej . Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy , podatek ten jest świadczeniem pieniężnym o charakterze publicznoprawnym, nakładanym przez państwo w celu zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na tle dużych firm działających w branży handlowej.

Podmiotami podatku są sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej towarów (rzeczy ruchomych lub ich części), dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą, nabywających towary bez związku z tą działalnością, a także rolników ryczałtowych), w lokalu lub poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy . Opodatkowaniu nie podlega przychód ze sprzedaży dokonanej na podstawie umowy zawartej na odległość, tj. sprzedaży przez Internet.

Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX