Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym - OpenLEX

Olaś Andrzej, Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/4/482-495
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Słowa kluczowe: restitutio in integrum, wadliwe doręczenie per aviso, fikcja doręczenia w postępowaniu upominawczym

1. W praktyce wymiaru sprawiedliwości negatywnym następstwem dopuszczalności doręczeń per aviso (art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego ) i związanej z nimi fikcji doręczenia w warunkach niedoskonałego funkcjonowania operatorów pocztowych (nagminne przypadki braku próby weryfikacji przez listonoszy, czy pod danym adresem mieszka adresat korespondencji, przed pozostawieniem zawiadomienia o przesyłce sądowej oraz sporządzania na dowodach doręczenia adnotacji nieodpowiadających stanowi rzeczywistemu) jest stosunkowo częste występowanie sytuacji, w których na skutek nieuzasadnionego zastosowania tej instytucji, polegającego na przyjęciu skuteczności doręczenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, który próbowano doręczyć pozwanemu na adres wskazany przez powoda w pozwie, lecz niebędący rzeczywistym miejscem zamieszkania adresata, dochodzi do uzyskania przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX