Szubiakowski Marek, Problemy prawnej regulacji tajemnicy skarbowej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/4/9-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy prawnej regulacji tajemnicy skarbowej

Instytucja tajemnicy skarbowej jako instrument ochrony wiedzy dotyczącej podatników była już stosowana w ustawodawstwie międzywojennym. Regulację prawną w tym zakresie wprowadzał art. 21 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. - Ordynacja podatkowa . Unormowania tego rodzaju nie było już jednak ani w dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym , ani przez długi czas pod rządami ustawy z dnia 20 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych . Złe praktyki polegające na ujawnianiu informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorców spowodowały wprowadzenie regulacji dotyczącej tajemnicy skarbowej ustawą z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw .

Wejście w życie obowiązującej dziś ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa , przyniosło przeniesienie z pewnymi zmianami wcześniej istniejącej regulacji do tekstu ordynacji. Dzisiejszy dział VII tej ustawy normujący tajemnicę skarbową różni się jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX